• Sposoby płatności

  • §5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl, SkyPay, PayPal).
  2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 17 1160 2202 0000 0003 5565 2453 (Bank Millennium S.A.) PETSHOOOP SPÓŁKA Z O. O., NIP: 9512465787, ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........".
  3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

Baner-z-ikonami-bankow.png